Psychedelická série

Tato stránka slouží pro rychlou navigaci v mé psychedelické sérii, skupině vysoce kvalitních, hloubkových textů zabývajících se problematikou psychedelik po všech směrech, na níž momentálně pracuji. Články obvykle vycházejí jednou týdně, avšak jelikož upřednostňuji kvalitu nad kvantitou, může se stát, že v některé týdny vynechám a raději věnuji delší čas rešerši a promýšlení, jak téma správně uchopit.

Sérii doporučuji číst popořadě, jednotlivé její části na sebe volně navazují a jsou koncipovány tak, aby předcházející příspěvky vysvětlovaly termíny, koncepty a kontexty nutné pro správné pochopení pozdějších částí. Odbočky se pak věnují tématům souvisejícím s psychedeliky, jež však nejde smysluplně zařadit do struktury hlavní série.

Hlavní série:

 1. Úvod
 2. Jak fungují psychedelika
 3. Co zažijete na psychedelikách?
 4. Rizika psychedelik
 5. Mýty kolem psychedelik
 6. Psychedelika v medicíně
 7. Dávná historie drog
 8. Coming soon!

Odbočky:

 1. Extáze
 2. Psychedelika a povaha reality
 3. Bezpečné užívání psychedelik
 4. Microdosing
 5. Ketamin
 6. Psychedelika a aztécké vidění světa
 7. Coming soon!

Seznam literatury:

 1. Coming soon!