Psychedelická série

Tato stránka slouží pro rychlou navigaci v mé psychedelické sérii, skupině vysoce kvalitních, hloubkových textů zabývajících se problematikou psychedelik po všech směrech, na níž momentálně pracuji. Články vycházejí občasně, podle toho, jak mám zrovna čas se jim věnovat. Preferuji kvalitu nad kvantitou, takže proluka mezi nimi může někdy být i dosti dlouhá.

Sérii doporučuji číst popořadě, jednotlivé její části na sebe volně navazují a jsou koncipovány tak, aby předcházející příspěvky vysvětlovaly termíny, koncepty a kontexty nutné pro správné pochopení pozdějších částí. Odbočky se pak věnují tématům souvisejícím s psychedeliky, jež však nejde smysluplně zařadit do struktury hlavní série.

Hlavní série:

 1. Úvod
 2. Jak fungují psychedelika
 3. Co zažijete na psychedelikách?
 4. Rizika psychedelik
 5. Mýty kolem psychedelik
 6. Psychedelika v medicíně
 7. Dávná historie drog
 8. Moderní historie psychedelik
 9. Coming soon!

Odbočky:

 1. Extáze
 2. Psychedelika a povaha reality
 3. Bezpečné užívání psychedelik
 4. Microdosing
 5. Ketamin
 6. Psychedelika a aztécké vidění světa
 7. Endogenní DMT
 8. Coming soon!

  Články o jednotlivých skupinách látek

Tryptaminy

 1. Tryptaminy #1: Nízké homology DMT
 2. Tryptaminy #2: Vysoké homology DMT
 3. Tryptaminy #3: Zvláštní tryptaminy
 4. Tryptaminy #4: Ayahuaska a harmalové alkaloidy
 5. Tryptaminy #5: Melatonin a jeho analogy
 6. Tryptaminy #6: Možné alternativy k tryptaminovým psychedelikům
 7. Coming soon!

Fenylethylaminy

 1. Fenylethylaminy #1: Meskalin a jeho analogy
 2. Fenylethylaminy #2: 2C-x série
 3. Fenylethylaminy #3: Běžnější analogy 2C-x
 4. Fenylethylaminy #4: Vzácnější analogy 2C-x
 5. Fenylethylaminy #5: FLY varianty
 6. Coming soon!

Lysergamidy

 1. Coming soon!

Seznam literatury:

 1. Coming soon!
%d bloggers like this: