AI revoluce

Naprostá většina z vás již patrně slyšela o blížící se AI revoluci, doprovázející masivní pokroky ve vývoji umělé inteligence. Obdobně si však naprostá většina lidí, zdá se, neuvědomuje, jak dramatické změny tato inovace pravděpodobně přinese.

Continue reading “AI revoluce”

Oko divákovo

Až příliš často se mi stává, že někomu ukazuji kus moderního či současného umění (ano, je mezi tím rozdíl) a onen mnou otravovaný se unaveně zeptá: “Co to znamená? Co tím umělec myslel?” na což jim nemohu dost dobře odpovědět. Ne snad že bych na ono konkrétní dílo neměl žádný názor (kdybych jím nedisponoval, vůbec bych dílo nikomu neukazoval), ale prostě proto, že smyslem umění podle mne není pouhé předání autorova pohledu na věc pozorovateli jeho práce – lépe řečeno ne zcela.

Continue reading “Oko divákovo”

Soucit a soustrast

Soucit, tedy touha pomoci trpícímu, je bezesporu jednou z hlavních morálních hodnot dnešní doby. Pravděpodobně nejsnazším způsobem, jak tuto skutečnost zpozorovat, je sledovat denní tisk, kde se velice často vyskytují zprávy psané právě tak, aby člověk mohl s jejich aktéry snadno soucítit (v novinářském žargonu nese tento princip jemně pejorativní název HLP či háelpéčko, neboli hluboký lidský příběh). Nejde jen o zprávy o katastrofických událostech, ale spíše o prosté pohnuté příběhy lidí, jež jsou nějak zajímavé a zároveň umožňují čtenáři sebeuspokojit se soucitem s daným člověkem. Logika je to poměrně prostá – soucit je pud jako každý jiný, a po jeho ukojení následuje slast, ona odvěká odměna za splnění přírodou předepsaného.

Continue reading “Soucit a soustrast”

Nabídka, jež se neodmítá

Dnes jsem viděl úžasnou věc. Jdu si takhle po náměstí na tramvaj, co mě odveze na schůzku, a v tu ránu, co to nevidím, reklamní plakát jisté nejmenované pojišťovny. Říkám si, nebudu se tím obtěžovat, půjdu raději dál, avšak oči mé nenechavé čtou, aniž by k tomu byly zvány, a tak se mi dostalo pohledu na vskutku geniální slogan: “V případě mozkové příhody dvojnásobné plnění.”

No uznejte – není to dokonalé? Představte si, že se vám nějakým  (ne)šťastným nedopatřením přihodí mozková příhoda (což je v dnešní době v podstatě velká výhoda, protože se díky tomu budete moci lépe začlenit do takzvané konzervativní společnosti), a vy tak jako první zamíříte na pobočku pojišťovny, strčíte jim tam hlavu do nějakého přístroje, ten udělá bůhvíco, uzná vás za oficiálně postižené a vyplatí vám dvojnásobné plnění, ať už je to co je to. Následná návštěva nemocnice je jen dodatečným bonusem, kdo by se staral o zdraví, když jsou ve hře peníze, že.

Domnívám se, že každý by si měl obstarat tuto speciální službu, neboť vzhledem k současné systematické lobotomizaci lidstva a světa obecně jde o naprosto esenciální a základový předpoklad k plnohodnotnému životu. Vlastně každý kojenec by si měl v rámci předškolkového školení projít nějakou tou menší mozkovou příhodou, aby si mohl správně uvědomit, proč vlastně toto pojištění tak zásadně potřebuje, a následně si užívat dvojnásobného plnění.

Zároveň by tento systém otevřel množství pracovních míst, tolik nutných ve státě, kde všelijací blíže nespecifikovaní, mytičtí přistěhovalci obírají poctivé zlaté české ručičky o práci. V zájmu všeobecného blaha předpokládejme, že zaměstnanci tohoto mozkově-příhodostního ústavu by měli právo ne na dvojnásobné, ale rovnou trojnásobné plnění! A to, dámy a pánové, je nabídka, která se neodmítá.

A nyní mne, prosím, omluvte, půjdu si zařídit svoje vlastní, revoluční pojištění.

Autor tohoto výkřiku zatím neprodělal mozkovou příhodu.

— — —

Tato glosa byla původně sepsána na jaře 2016.

Modrá velryba

Jistě jste slyšeli o v nedávných dnech tolik obáváné hře The Blue Whale (jinak známé též jako A Sea of Whales, A Silent House, či Wake Me Up At 4:20 AM). Pokud ne, dovolte mi nabídnout krátké shrnutí, než se přesuneme k mému zamyšlení nad ní samotnou a nad jejímu důsledky pro společnost.

Continue reading “Modrá velryba”

Inteligenční škály

V poslední době se velmi často skloňuje slovo ‘superinteligence‘, především v kontextu AI (umělé inteligence) a nástupu technologické singularity. Co však tento termín skutečně znamená?

Continue reading “Inteligenční škály”

Externalizace životních dispozit a problémy s ní spojené

Patrně jste si povšimnuli, že internet hraje v našich životech stále větší a větší roli, až by se skoro mohlo zdát, že bez něj člověk nemůže pořádně žít – prostřednictvím internetu komunikujeme s přáteli, vzděláváme se, platíme své daně a vykonáváme nespočet dalších činností, podstatných pro náš každodenní život. Naše zařízení jej využívají pro vzájemné propojení, zjednodušující a zpříjemňující interakci s nimi. Brzy se s jeho pomocí budou sama ovládat naše auta.

Continue reading “Externalizace životních dispozit a problémy s ní spojené”