Strasti krásných

Krásná dívka projde kolem vás, s dlouhými vlasy povlávajícími ve větru a závanem andělské vůně. Otáčíte se za ní a říkáte si, jak byste toužili být také obdařeni takovou dokonalostí těla, o kolik by byl váš život snazší – kolik přátel byste tak získali, jak moc víc byste byli žádoucí ve společnosti.

A tak dále.

Co si ovšem už nejspíše neuvědomujete je, že být krásný sice přináší člověku spoustu nepopiratelných výhod, avšak zároveň jde o kruté prokletí.

Nevěříte? Pak se znovu zamyslete nad výše popsanou scénou.

Proč jste se vlastně za dívkou otočili? Protože vás zaujal její vzhled. Protože jste jí záviděli. Ani na okamžik vás nenapadlo, jaký život asi vede, po čem ve skrytu duše touží, s jakými strastmi musí bojovat, co je vlastně ve své podstatě za člověka.

Fyzická krása je jako hedvábný závoj. Jistě, může skrýt odpudivý vzhled, avšak také zastírá nádhernou tvář pod sebou. Až příliš mnoho lidí se nechá svést tímto závojem, aniž by kdy pohlédlo na skutečného člověka, jenž se nachází za ním.

Představte si, jaké pozornosti se musí dostávat někomu skutečně krásnému. Všichni touží být s jeho tělem, aniž by je zajímala jeho duše. Hrnou se za takovým člověkem jako špačci na třešňové plody, posedlí jeho krásou. Říkáte si, že taková pozornost musí být skvělá, avšak to jen proto, že jste ji nikdy nezažili (čímž nechci říci, že jsem ji já zažil, pouze mám to štěstí, že se důvěrně znám s několika skutečně krásnými lidmi).

Jistě, chvíli by se vám snad zamlouvala, avšak velmi rychle by vám začala být spíše na obtíž. Musíte se ptát sami sebe ‘zajímá se skutečně o mne, o to, jakou bytostí jsem, nebo mu záleží pouze na mém tělu, k němuž jej táhne primitivní zvířecí touha?’

Život v kráse je životem v neustále obavě a podezřívání z neupřímnosti a nepochopení, zkrátka životem ve lži, kterou kolem vás vaše přitažlivost samovolně vytváří.

Ve své podstatě je to značně podobné životu velmi bohatých či slavných lidí, kteří se stále musí mít na pozoru před všemi, neboť si nikdy nemohou být jisti, zda jim nejde jen o jejich peníze či společenský status.

Zároveň platí, jako u všech kladných vlastností, že pro očividnost jedné mohou zapadnout ostatní. Vím jistojistě o několika dívkách z naší třídy, s nimiž se příliš dobře neznám, jež mám v paměti uloženy jako ‘[Jméno], jež je krásná’. Je to jejich nejzřejmější charakteristika, a tudíž si je pod ní vybavuji. Naopak u většiny nehezkých osob mám zakódovány nějaké jiné, více osobnostně zaměřené vlastnosti jako například [Jméno, jež je štědrá]. Přirozeně zjednodušuji, avšak patrně jste si již uvědomili, co se v tomto zamyšlení snažím říci.

Nezáviďte tedy krásným, neboť jejich krása je dvojsečným mečem, jenž jim sice mnoho přináší, ale o mnoho je i připravuje.


Autor tohoto článku není tělesně krásný, a proto veškeré zkušenosti zde popsané má jen zprostředkované a odpozorované.

Komentovat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: